“KICK OFF” สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนPfizerให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

          11 ตุลาคม

2,234 total views, 15 views today

Read more

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซี

246 total views, 1 views today

Read more

โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยและสร้างเสริมวินัยจราจร (สำหรับนักเรียนและครู พร้อมขอใบอนุญาตขับขี่ฯ)

      ขนส่งจังหวัดอุ

17,927 total views, 1 views today

Read more