“KICK OFF” สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนPfizerให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

          11 ตุลาคม

82 total views, 14 views today

Read more

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซี

93 total views, no views today

Read more

โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยและสร้างเสริมวินัยจราจร (สำหรับนักเรียนและครู พร้อมขอใบอนุญาตขับขี่ฯ)

      ขนส่งจังหวัดอุ

17,783 total views, 4 views today

Read more