โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยและสร้างเสริมวินัยจราจร (สำหรับนักเรียนและครู พร้อมขอใบอนุญาตขับขี่ฯ)

      ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมอบรมและทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ เพื่อส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยและสร้างเสริมวินัยจราจร ณ ห้องศรีพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ในวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

18,537 total views, 1 views today