ซ้อมขบวนแห่เทียน("ลำวาดอุบล") งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โรงเรียนที่ใช่...เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

FACEBOOK :: เตรียมพัฒน์ อุบลฯ ::

เตรียมพัฒน์ อุบลฯ@Facebook