โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น”

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนวิทย์-คอม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ในวันที่ 6 กันยายน 2561

1,565 total views, 4 views today