ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 24-26 มีนาคม 2564

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 24-26 มีนาคม 2564

  • เนื่องด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เป็นศูนย์สอบสมรรถนฯ ของการสอบเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัยของแก่น จึงหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 24-26 มีนาคม 2564

2,765 total views, 1 views today