ประกาศ : ปฏิทินรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและโครงการพิเศษฯ(ในสถานการณ์ระบาด COVID-19)

ประกาศ : ปฏิทินรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม. 4

ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและโครงการพิเศษ
(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
จึงมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ตาม สพฐ.)

613 total views, 1 views today