ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
  • รับสมัครวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • รายละเอียดดังนี้

3,186 total views, 1 views today