ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพม.29 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.29

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.29 เนื่องในโอกาสมาประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.29 ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่ง


4,095 total views, 3 views today