การอบรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล

การอบรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
(Indepentent Study: IS)

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเตรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โดย ดร.เอื้อมพร สายเสมา ผู้อำนวยการโรเรียน จัดกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล(Independent Study : IS) ณ ห้องประชุมศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี โดยมีคุณครูวิชิต  พามาดี  จากโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เป็นวิทยากร

 

 

 

1,870 total views, 1 views today