E-SPORT : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น

การเข้าร่วมแข่งขันกี

905 total views, 20 views today

Read more

รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” กีฬาฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2565

การแข่งขันกีฬานักเรี

899 total views, 19 views today

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแทนไท แก้วมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คว้าแชมป์โลกล้อเดียวจากฝรั่งเศส

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

64 total views, 2 views today

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดทักษะวิชาการภาษาจีน รางวัล “ชนะเลิศ” และรางวัลอื่นๆ

ขอแสดงความยินดีกับนั

41 total views, 1 views today

Read more