รายงานการวิจ้ย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (G.I) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับประชากรและการตั้งถิ่นฐาน วิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

รายงานการวิจัยในชั้น

15 total views, no views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นักการภารโรงและแม่บ้านทำความสะอาด

ประกาศโรงเรียนเตรียม

31 total views, no views today

Read more

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

250 total views

250 total views, 2 views today

Read more

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา ว23104 วิทยาการคำนวณ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

58 total views,

58 total views, 2 views today

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

78 total views, no views today

Read more

บทความวิจัย (โดย..นางสาวจิรนุช บุตรราช) : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับกิจกรรมเพลงแปลไทย- จีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีนธุรกิจ 4.0 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

66 total views,

66 total views, 1 views today

Read more
Page 1 of 1112345...10...Last »