แจ้งความประสงค์เข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

แจ้งความประสงค์จะเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้ภายในวันที่ 8 เม.ย.2562 ถึง 11 เม.ย.2562 ณ ฝ่ายบริหารวิชาการ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เวลา 10.00-16.00น.

5,762 total views, 2 views today