เรื่องใหม่ : ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

  • รับสมัครออนไลน์ วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
  • รับสมัครโดยการยื่นเอกสารด้วยตนเอง(กรณีไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้) วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563

คลิก (Click) –>> เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 << 

654 total views, 1 views today