เปิดรับลงทะเบียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 (กรณีไม่มีที่เรียน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี เปิดรับลงทะเบียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 (กรณีไม่มีที่เรียน)
ดังรายละเอียด ดังนี้

######เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคนักเรียน ปีการศึกษา 2563######