พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.เอื้อมพร สายเสมา จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าเสาธงใต้โดมอนุสรณ์

 

           

 เวลา 10.00 น. ดร.เอื้อมพร  สายเสมา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเตรียนมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ร่วมกันปลูกป่าในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ เนื่องในวันปิยมหาราช

 

ภาพเพิ่มเติม