ประกาสผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

          ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านมานั้น จึงประกาศผลการคัดเลือกตามเอกสารที่แนบนี้

จึงแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวตามวันและเวลาตามที่กำหนด

9,311 total views, 1 views today