ประกาศ แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 11-12 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565