ประกาศ : แจ้งการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี แจ้งการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 21-30 กันยายน 2564 ดังนี้

502 total views, 1 views today