ประกาศ : แจ้งการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด และส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน โรงเรียนจึงแจ้งกำหนดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ดังนี้

72 total views, 1 views today