ประกาศ เรื่อง การเสนอราคาของผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การเสนอราคาของผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

  • ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการยื่นเสนอราคาผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในโรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

 

93 total views, 2 views today