ประกาศ : เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศ : เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

754 total views, 1 views today