ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง)  สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน  1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ อาคาร 1   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

1,362 total views, 1 views today