ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอน(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 มีผลการสอบคัดเลือกตามประกาศดังนี้

1,901 total views, 4 views today