ประกาศการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ โรงเรียนจึงแจ้งประกาศการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้

874 total views, 2 views today