ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

423 total views

423 total views, 1 views today

Read more

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา ว23104 วิทยาการคำนวณ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมด้วย Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

228 total views

228 total views, 1 views today

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึ

225 total views, 1 views today

Read more

บทความวิจัย (โดย..นางสาวจิรนุช บุตรราช) : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับกิจกรรมเพลงแปลไทย- จีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-จีนธุรกิจ 4.0 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

242 total views

242 total views, 1 views today

Read more
Page 4 of 17« First...23456...10...Last »