โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู การจัดทำ Logbook และ PLC

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Logbook และ PLC ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

 

 

995 total views, 2 views today