โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาต่างประเทศ 20 ม.ค.-4 ก.พ.65

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี โดยความร่วมมือจากคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน
📌โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษออนไลน์ จะมีขึ้น
ในระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 4 ก.พ. 65 นี้
📝หลักสูตร Test of English for International Communication ( TOEIC )เป็นการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงานในตลาดแรงงานโดยเฉพาะ ผู้ที่สอบอาจจะเป็นคนที่กำลังมองหางาน หรือนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าตลาดงาน
📌ติวทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 14.20-16.00 น.
📝📝จัดนำร่องห้องเรียนแผนภาษาอังกฤษ-จีน ธุรกิจ 4.0 และแผนภาษาอังกฤษญี่ปุ่น-ธุรกิจ 4.0 ( 4/8 และ 4/9 ) ก่อนนะคะ
ผู้เข้าร่วมโครงการ :
✅เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบ
✅หลังจากการเข้าร่วมโครงการสอบวัดระดับดัวยข้อสอบ TOEIC คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบได้สิทธิรับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 300 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
📌📌ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน
และประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนห้องอื่นๆ
ผู้สนใจ สามารถสมัครมาถามส่วนตัวกับหรือติดต่อ inbox ทางเพจได้เลยนะคะ รับเพิ่มเติม จำนวนจำกัดค่า

416 total views, 1 views today