แจ้งผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาโทรศัพท์มือถือของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

แจ้งผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาโทรศัพท์มือถือของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

– ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี มีนโยบายเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ในระหว่างชั่วโมงที่กำลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหนังสือที่แนบ

175 total views, 2 views today