แจ้งปฏฺิทินปฏิบัติงานวิชาการ เดือน ก.พ.2562-เม.ย.2562

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุึดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึง เดือนเมษายน 2562 รายละเอียดดังนี้

 

813 total views, 1 views today