แจ้งกำหนดการ  การมารร.ของนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการ
การมารร.ของนักเรียน
ขอให้นักเรียนมา รร.ในวันที่ 19 ต.ค. พ.ศ. 2561
เพื่อลงทะเบียนเรียน/ชำระค่าบำรุงการศึกษา

**วันที่ 18ต.ค. 2561 นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน**