พิธีไหว้ครูเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<