พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ห้องเรียนกีฬา เตรียมพัฒน์อุบลฯ กับ สโมสรฟุตบอลอุบล ครัวนภัส เอฟซี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (MOU)ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีกับสโมสรฟุตบอลอุบลครัวนภัสเอฟซี ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร ประธานสโมสรฟุตบอลอุบล ครัวนภัส เอฟซี และผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสโมสร คณะกรรมการภาคีเครือข่าย 6 องค์กรหลัก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ (MOU)ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีกับสโมสรฟุตบอลอุบลครัวนภัส เอฟซี โดยมีข้อตกลงคือ

1. สโมสรฟุตบอลอุบล ครัวนภัส เอฟซีร่วมเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลในนามทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีร่วมกับคณะครูฝึกสอนเดิมตามความเหมาะสม

2.ร่วมจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินงานชุดการแข่งขันและชุดฝึกซ้อมลูกฟุตบอล อุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขันค่าสมัครในการร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เบี้ยเลี้ยงสวัสดิการในการแข่งขันของนักกีฬาและครูฝึกสอน รถและน้ำมันเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

3. ร่วมปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเพื่อใช้ในการฝึกซ้อม

4.ร่วมเปิดรับสมัครและโอนย้ายนักเรียนเพื่อฝึกซ้อมและแข่งขันในนามโรงเรียนจังหวัดและสโมสร

5. ร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดตารางเรียนสอนซ่อมเสริมและชดเชยการเรียนในห้วงที่มีการแข่งขัน

6.นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีร่วมใช้สนามสโมสรอุบลครัวนภัส เอฟซีในการฝึกซ้อม

7. ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับกีฬาที่มีความสามารถทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลมีผลการเรียนและมีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน โดยสโมสรฟุตบอลอุบลครัวนภัสเอฟซีจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี

นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร ประธานสโมสรฟุตบอลอุบล ครัวนภัส เอฟซี กล่าวว่า ทางสโมสรฟุตบอลอุบลครัวนภัสเอฟสซีจะส่งผู้ฝึกสอนฟุตบอลและฟุตซอลที่มีความสามารถมาฝึกสอนให้กับทางโรงเรียน ,ผู้ฝึกสอนจะทำการฝึกสอนและนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันให้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ,นักเรียนของโรงเรียนที่มีความสามารถด้านทักษะกีฬาฟุตบอลทางสโมสรจะช่วยผลักดันและส่งเสริมสู้ทีมจังหวัดและทีมสโมสรในโอกาสต่อไปตามความสามารถ,นักเรียนที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีแต่มีความสนใจที่จะร่วมฝึกที่สนามของโรงเรียนหรือที่สโมสรทางสโมสรฟุตบอลอุบลครัวนภัส เอฟซี ยินดีสอนให้และมีส่วนลดในราคาพิเศษ,สโมสรฟุตบอลอุบลครัวนภัส เอฟซี เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนานักเรียนนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีสู่ความเป็นเลิศทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ

2,411 total views, 1 views today