ผอ.สพม.29 มอบนโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นายพิทยา ไชยมงคล พบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เพื่อชี้แจงนโยบายและคณะครูสะท้อนประเด็นปัญหาต่างๆที่พบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในโอกาสต่อไป ณ ห้องศรีพล อาคารเกียรติสุรนนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ในวันที่ 6 กันยายน 2561

 

1,446 total views, 1 views today