ประกาศ : การประมูลผู้ผลิตน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29 มีความประสงค์จ้างผลิตน้ำดื่มภายใต้สัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการอุบลราชธานี เพื่อจำหน่ายให้กับแม่ค้าโรงอาหาร
ร้านสวัสดิการ และคณะครู บุคลากรของโรงเรียน หรืออื่นๆ ที่สนใจ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน

กำหนดการับซองประมูลราคา วันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.-16.00 น. ณ สำนักงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ดังมีรายละเอียดของประกาศดังนี้

2,472 total views, 3 views today