ประกาศโรงเรียนเรื่อง : เลื่อนการรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตร(ปพ.1,ปพ.2) ชั้น ม.3 และ ม.6

ประกาศโรงเรียนเรื่อง : เลื่อนการรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 , ปพ.2 , ชั้นม.3 และ ม.6) ออกไปก่อน

  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศโรงเรียนเรื่อง : เลื่อนการรับเอกสารแสดงการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 , ปพ.2 , ชั้นม.3 และ ม.6) ออกไปก่อน
    เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 คลี่คลายลงแล้ว โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

475 total views, 2 views today