ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาไทย ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2561 นั้น โรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง) ตามเอกสารประกาศที่แนบนี้

และให้ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกมาสอบคัดเลือกในวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานอำนวยการและบริหารงบประมาณ อาคาร 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

เอกสารแนบ

2,705 total views, 1 views today