ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ที่ผ่านมานั้น ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1,296 total views, 1 views today