ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอก คณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอก คณิตศาสตร์

  •       ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2561 นั้น มีผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว ดังนี้
  • ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

1,213 total views, 1 views today