ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี  ประสงค์จะรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม พ.ศ.2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

4,994 total views, 2 views today