ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9,597 บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

กำหนดการ

  • รับสมัคร วันที่  15-19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอำนวยการและงบประมาณ อาคาร 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอำนวยการและงบประมาณ อาคาร 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และทางเว็บไซต์ www.tupubon.ac.th
  • สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอำนวยการและงบประมาณ อาคาร 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป(ตามรายละเอียดประกาศที่แนบ)
  • รายละเอียดประกาศ

 I

2,826 total views, 1 views today