ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีผลการคัดเลือกดังนี้

1,105 total views, 2 views today