ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “นายชาคริต พิมพ์หล่อ 19/12/2019”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “นายชาคริต พิมพ์หล่อ”

เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คนปัจจุบัน

2,529 total views, 2 views today