“ด่วนที่สุด” :: ประกาศเปิดเรียน 100% เต็มรูปแบบ(On Site)” นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน 13 ส.ค.2563

เรียน ท่านผู้ปกครอง และแจ้งไปยังนักเรียนทุกคน
– วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นักเรียนมาโรงเรียนทุกคน ตามประกาศทดลองเรียน On Site เต็มรูปแบบ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
– พบครูที่ปรึกษาชั้นเรียน
– รับตารางเรียนใหม่
– เรียนปกติ

4,309 total views, 1 views today