ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 5-20 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ผ่านเข้าร่วมค่าย จำนวน 35 คน

 

1,205 total views, 3 views today