ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

        โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 60 คน ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อุบลราชธานี
1,711 total views, 1 views today