ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมเปิดงาน “TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา”

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และร่วมพิธีเปิดงาน “TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา”

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-10.30 น.

ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร

แผนผังจราจรผู้เข้าร่วมงาน
“TUP-UBON : มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา”
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
ณ โดมอนุสรณ์ 37 ปี ศรีปทุมพิทยาคาร

104 total views, 1 views today