กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ม.2 และ ม.3

  • นักเรียน ม.2 และ 3 จ่ายค่าเทอมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • ที่หอประชุมศรีปทุม 1
  • นักเรียนที่จะมาจ่ายค่าเทอมแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

 

กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ม.5 และ ม.6

  • นักเรียน ม.5 และ ม.6 จ่ายค่าเทอมวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • ที่หอประชุมศรีปทุม 1
  • นักเรียนที่จะมาจ่ายค่าเทอมแต่งกายด้วยชุดนักเรียน