กำหนดการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 22-23 ก.ย.2564

กำหนดการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
***หมายเหตุ : สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

10,180 total views, 1 views today